macro

macro
makrokomanda statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, sudaryta iš kitų komandų. Kai kurios programos – rašyklės, skaičiuoklės – turi priemones makrokomandoms apibrėžti. Reikiamą komandų seką gali apipavidalinti kaip makrokomandą, jai priskirti vardą arba klavišų kombinaciją ir po to ją naudoti kaip vieną komandą. Makrokomandos taip pat naudojamos programavime. Kai kuriose programavimo kalbose (jos vadinamos ↑makrokalbomis) galima tam tikrą komandų seką apipavidalinti kaip ↑makroapibrėžtį (2), ją įvardyti, ir visur kitur programoje, kur ją reikėtų įterpti, parašyti tik makrokomandos vardą – kreipinį į makrokomandą. Tai panašu į ↑paprogramę. Skiriasi tuo, kad paprogramė išlieka savarankiška. Sukompiliuotoje ↑vykdomojoje programoje būna tik vienas jos egzempliorius, į kurį kreipiamasi kiekvieną kartą, kai jį reikia vykdyti. Makrokomandos tekstas įterpiamas į kiekvieno kreipinio vietą prieš kompiliuojant ir visiškai įsilieja į programą. atitikmenys: angl. macro ryšiai: dar žiūrėkmakroapibrėžtis dar žiūrėkmakrokalba dar žiūrėkpaprogramė dar žiūrėkvykdomoji programa

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • macro- — ♦ Élément, du gr. makros « long, grand » (⇒ méga ). ⊗ CONTR. Micro . macr(o) élément, du gr. makros, long, grand . ⇒MACRO , élém. formant Élém. tiré du gr. «grand, long», entrant dans la constr. de termes sav. Anton. micro . A. [Macro caractérise …   Encyclopédie Universelle

 • MACRO-11 — is an assembly language with macro facilities for PDP 11 minicomputers from Digital Equipment Corporation (DEC). It is the successor to PAL 11 (Program Assembler Loader), an earlier version of the PDP 11 assembly language without macro facilities …   Wikipedia

 • Macro — may refer to: * Macro (computer science) (for macroinstruction ), a computer science term for a set of instructions that is represented in an abbreviated format. * Macro photography, a type of close up photography * image macro, a picture with… …   Wikipedia

 • macro- — [mækrəʊ ǁ roʊ] prefix very large and concerned with a whole system rather than just part of it: • A number of chapters are devoted to fiscal policy in a macro context. * * * macro UK US /mækrəʊ / prefix ► relating to the whole of something,… …   Financial and business terms

 • MACRO-11 — MACRO 11  язык ассемблера с возможностью макросов, созданный Digital Equipment Corporation (DEC) для миникомпьютеров PDP 11. Он заменил язык PAL 11 (Program Assembler Loader), ранний язык ассемблера для PDP 11 без макросов. MACRO 11… …   Википедия

 • macro — (n.) 1959 in computing sense, shortened from MACRO INSTRUCTION (Cf. macro instruction) …   Etymology dictionary

 • macro — [mak′rō] n. pl. macros [ MACRO(INSTRUCTION)] a single computer instruction that represents a given sequence of instructions; macroinstruction adj. 1. broad, general, or comprehensive in coverage, outlook, etc. or large in scale, effect, etc.… …   English World dictionary

 • macro — a. very large in scale or scope or capability; as, macroeconomics. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • macro — n. [shortened form of macroinstruction] 1. a single computer instruction which symbolizes, and is converted at the time of program execution or by a compiler into, a series of instructions in the same computer language. [WordNet 1.5] 2. A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • macro- — Prefijo que significa grande. Medical Dictionary. 2011 …   Diccionario médico

 • macro — En informática, abreviación de macroinstrucción (‘secuencia de instrucciones que se realizan automáticamente con una sola orden’). Es válido su uso en ambos géneros, con predominio del femenino: «Las macros son la herramienta perfecta para… …   Diccionario panhispánico de dudas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”